Language

Provided by Yahoo! JAPAN

天氣警報與預警

北海道中部

 • 特別警報
 • 警報
 • 預警
 • 無發布

5月28日 6:21

日本氣象廳發表

石狩地方

石狩中部

札幌市
 • 閃電
 • 濃霧
江別市
 • 閃電
 • 濃霧

石狩南部

千歲市
 • 閃電
 • 強風
 • 濃霧
惠庭市
 • 閃電
 • 強風
 • 濃霧
北廣島市
 • 閃電
 • 強風
 • 濃霧

石狩北部

石狩市
 • 閃電
 • 濃霧
當別町
 • 閃電
 • 濃霧
新筱津村
 • 閃電
 • 濃霧

空知地方

南空知

夕張市
 • 閃電
 • 濃霧
岩見澤市
 • 閃電
 • 濃霧
美唄市
 • 閃電
 • 濃霧
三笠市
 • 閃電
 • 濃霧
南幌町
 • 閃電
 • 濃霧
由仁町
 • 閃電
 • 濃霧
長沼町
 • 閃電
 • 濃霧
栗山町
 • 閃電
 • 濃霧
月形町
 • 閃電
 • 濃霧

中空知

蘆別市
 • 閃電
 • 濃霧
赤平市
 • 閃電
 • 濃霧
瀧川市
 • 閃電
 • 濃霧
砂川市
 • 閃電
 • 濃霧
歌志內市
 • 閃電
 • 濃霧
奈井江町
 • 閃電
 • 濃霧
上砂川町
 • 閃電
 • 濃霧
浦臼町
 • 閃電
 • 濃霧
新十津川町
 • 閃電
 • 濃霧
雨龍町
 • 閃電
 • 濃霧

北空知

深川市
 • 閃電
 • 濃霧
妹背牛町
 • 閃電
 • 濃霧
秩父別町
 • 閃電
 • 濃霧
北龍町
 • 閃電
 • 濃霧
沼田町
 • 閃電
 • 濃霧

後志地方

後志北部

小樽市
 • 閃電
 • 濃霧
積丹町
 • 閃電
 • 濃霧
古平町
 • 閃電
 • 濃霧
仁木町
 • 閃電
 • 濃霧
餘市町
 • 閃電
 • 濃霧
赤井川村
 • 閃電
 • 濃霧

後志西部

島牧村
 • 閃電
 • 濃霧
壽都町
 • 閃電
 • 濃霧
黑松內町
 • 閃電
 • 濃霧
蘭越町
 • 閃電
 • 濃霧
共和町
 • 閃電
 • 濃霧
岩內町
 • 閃電
 • 濃霧
泊村
 • 閃電
 • 濃霧
神惠內村
 • 閃電
 • 濃霧

羊蹄山麓

新雪谷町
 • 閃電
 • 濃霧
真狩村
 • 閃電
 • 濃霧
留壽都村
 • 閃電
 • 濃霧
喜茂別町
 • 閃電
 • 濃霧
京極町
 • 閃電
 • 濃霧
俱知安町
 • 閃電
 • 濃霧
氣象警報・預警項的類型
危險程度
特別警報

可能已發生重大災害

請採取行動以守護生命

警報

可能發生重大災害

請判斷是否需避難

預警

可能發生災害

請確認避難行動

有關登載資訊
登載氣象廳所發布的資訊。